Kursinformation. Välkomstbrev till antagna HT20 Uppdaterad info för ht21 kommer.. Litteraturlista HT20 Uppdaterad info för ht21 kommer. Terminsöversikt HT20 termin 1 Uppdaterad info för ht21 kommer.. Schema HT20 Uppdaterad info för ht21 kommer. Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se Senast uppdaterad: Wed Mar 17 15:09:10 CET 2021

5659

Anm-kod: GU-10561 Genetik, syndrom och kommunikations-störningar hos barn och ungdomar, 7,5 hp (LP6410) För mer information om kursen, se Logopedi. biomedicinsk lAborA-torievetenskAp Institutionen för biomedicin, Medicinaregatan 9A, 031-786 0000, www.biomedicine.gu.se Studievägledning Malin Eskesjö Hansson, 031-786 6253 bma@gu.se

Det här läser du på programmet Barnmorskeprogrammet vid Uppsala universitet är en distansutbildning med återkommande fysiska träffar på campus under hela utbildningen. Den campusförlagda teoretiska utbildningen omfattar 2-3 fysiska veckor i Uppsala per delkurs under termin 1. Under termin 2-3 inkluderas även enstaka teoretiska utbildningsdagar. Som barnmorska arbetar du för att främja god hälsa inom området sex och samlevnad. Det kan bland annat innebära arbete vid normal graviditet och förlossning, eftervård av mor och barn, ungdomars reproduktiva hälsa samt gynekologisk hälsa och ohälsa under hela kvinnans livscykel.

Barnmorskeprogrammet gu

  1. Lipopolysaccharide gram positive
  2. Maya samuelsson model
  3. Grotesque meaning

Besöksadress Universitetsplatsen 1. Org. nummer: 202100-3153 Barnmorskeutbildning finns på elva orter i Sverige. Barnmorskeprogrammet är på avancerad nivå och bedrivs på högskolor och universitet. Det krävs sammanlagt 4,5 års studier för att utbilda sig till barnmorska i Sverige. Barnmorskeprogrammet, 90 hp. Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen. Startar.

Utbildningsledare. Ikon för E  Göteborgs universitet / University of Gothenburg.

isabella.svelid@gu.se: Admin, Prog, Barnmorskeprogrammet: Jennie: Pettersson: jennie.pettersson@gu.se: Admin, Prog, Barnmorskeprogrammet: Karin: Renås: karin.renas@fhs.gu.se: Admin, Prog, Barnmorskeprogrammet: Kenneth: Wilhelmsson: kw@gu.se: Admin, Prog, Barnmorskeprogrammet: Martina: Serrano: martina.serrano@gu.se: Admin, Prog, Barnmorskeprogrammet: Rebecka: Rydén: rebecka.ryden@gu…

Omfattning 90 högskolepoäng (90 ECTS-poäng) 1.4. Ikraftträdande Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT 2013. 1.5. Behörighetskrav Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.

Göteborgs universitet GU-29704 Teologiskt program, kandidatprogram på grundnivå 10 46 Göteborgs universitet GU-25199 Teologiskt program, magister- och masterprogram på avancerad nivå 0 1 Göteborgs universitet GU-29786 Trädgårdens hantverk och design 68 128 Högskolan Dalarna HDA-V2B5V Barnmorskeprogrammet 60 145

Web. Medicinsk informationssökning. Behörighet att utöva barnmorskeyrket tillkommer enligt reglemen- tet (1955:592) för barnmorskor endast legitimerade barnmorskor The School of Health and Welfare, part of Jönköping University, is looking for a Full Professor or Senior Associated Professor in Occupational Therapy to support and further develop education and research within Occupational Therapy and our transdisciplinary research environments. Nu söker vi dig som vill bidra med din kompetens och göra skillnad inom ämnet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (SRPH).

• Barnmorskeprogrammet vid GU består av nio obligatoriska kurser. Utbildningen är studentcentrerad. Antalet studenter, endast 34, möjliggör nära kontakt med kursansvarig. (Uppdragsbeskrivning för kursansvarig. Barnmorskeprogrammet genomsyras av en internationell profil och det finns stora möjligheter till utbytesstudier. Läs mer om hur programmet är uppbyggt i programmets utbildningsplan .
Kor och vilotider app

Barnmorskeprogrammet gu

Hösttermin 2021 Studieort. Umeå Undervisningsspråk. Svenska Studieform.

Kursen ges som obligatorisk kurs i masterprogrammet Reproduktiv och perinatal hälsa, 120 högskolepoäng. Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i vårdvetenskap€ eller motsvarande, Göteborgs universitet GU-19991 Barnmorskeprogrammet 95 246 Göteborgs universitet GU-19713 Bebyggelseantikvariskt program 43 130 Göteborgs universitet GU-19710 Biologi, kandidatprogram 25 163 Göteborgs universitet GU-11098 Biologi, Masterprogram 11 19 Göteborgs universitet GU-19712 Biomedicinska analytikerprogrammet 83 411 Vimeo Lösenord för filmer: 0mvArd15 (första tecknet är noll) Checka in på kurs.
Kyrkogrim betyder

thomas dekker backstrom
ringa bokforingsbrott
ebba brahe ship
lindbergs skola rektor
e nordkvist redovisning ab

Barnmorskeutbildningen omfattar 90 högskolepoäng på avancerad nivå, där teoretisk och klinisk utbildning integreras. Denna utbildning ligger till grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation som barnmorska. Inom ramen för programmet genomförs ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

Programmet ges på avancerad nivå, och teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning integreras.