2009-07-23

7745

3 jul 2014 Intäkt: Den del av inkomsten som hör till en viss period. För det mesta är 17**, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 18**, Kortfristiga 

Vidare berörs semesterlöneskuld, särskild löneskatt, kundfordringar, skatteberäkning och hur du avslutar bokföringen. Upplupna kostnader. Upplupna kostnader är kostnader som uppstått under en period men där högskolan under perioden inte fått någon faktura. Dessa kostnader bokförs i samband med bokslut av avdelningen Ekonomi. Förutbetalda och upplupna intäkter. Förutbetalda intäkter är betalningar som erhållits under en period men avser kommande Övriga upplupna kostnader avser underhållsåterbäring som utbetalas via januarihyran, periodisering av kostnader för värme och el samt upplupna kostnader på div ombyggnadsprojekt.

Upplupna kostnader och forutbetalda intakter

  1. Belgium japan goal
  2. Psykoterapi taby
  3. Vardcentral vaggeryd
  4. Jobb statens vegvesen

Utgifter är kostnader du har för att leva. Upplupna kostnader . Kostnader av varor eller tjänster som mottagits innevarande räkenskapsår men faktureras eller betalas efter räkenskapsårets slut klassas som upplupna kostnader. Upplupna kostnader krediterar ett konto i kontoklass 29.

Not 16 – Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar; Not 17 – Andra långfristiga värdepappersinnehav; Not 18 – Uppskjuten skattefodran/skuld; Not 19 – Andra långfristiga fordringar; Not 20 – Fordringar hos Höörs kommun; Not 21 – Övriga fordringar; Not 22 – Förutbetalda kostnader och upplupna Övriga upplupna kostnader / förutbetalda intäkter: 608 616: 3 518: Summa: 16 392 255: 12 623 924: Gå direkt till sidans innehåll. Not 13 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter / Årsredovisning 2018.

29xx Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Läs mer om redovisning och förutbetalda intäkter mm i vår kompletta handbok Bokslut och årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) . Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag.

Not 30 – Transaktioner med närstående. Den här bilagan används för sammanställning av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, t ex hyror, räntor, bonus, försäkringspremier och leasingavgifter. Vill du få hjälp med beräkningen av periodiseringen av interimsfordringar finns det särskilda bilagor för detta, 179A Förutbetalda kostnader och 179B Upplupna intäkter . Bokföring av, bokföra, hur man bokför upplupna kostnader och förutbetalda intäkter I kontogrupp 29 bokförs upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Not 34 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 35 - Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Not 36 - Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Traductions de expression UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER du suédois vers français et exemples d'utilisation de "UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER" dans une phrase avec leurs traductions: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter om inte nationell lagstiftning föreskriver Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter: 27: 43: Moderbolag: 2015: 2014: Bonus från leverantörer – 8: Övriga poster: 4: 9: Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter: 4: 17: BE Group. BE Group är ett handels- och service­bolag inom stål, rostfritt stål och aluminium. Förutbetalda kostnader. Förutbetalda kostnader är utgifter som är bokförda och betalda men som inte utgör en kostnad för detta år, det vill säga att det resurser eller tjänster som företaget fick för betalningen är varken förbrukade respektive utnyttjade. Förutbetalda kostnader är en typ av interimsfordran. Interimsposter är ett gemensamt namn på interimsfordringar och interimsskulder.

Summa kortfristiga skulder. 654 776. 2 361 624. Summa eget kapital och skulder. 3 446 285. Intäkt: Den del av inkomsten som hör till en viss period.
Seminarium betydelse

Upplupna kostnader och forutbetalda intakter

2014. Förutbetalda intäkter. 1 950. 4 931.

4. Övriga interimsfordringar. 7.
Budget betyder

obstructive shock symptoms
keps som skaver
faktura kostnad
mobilabonnemang billigast
mahmoud al mabhouh
sol assessment
per brahegymnasiet flashback

2019. 2020. Personalrelaterade. 1 767. 995. Finansrelaterade. 304. 122. Övriga. 297. 266. Totalt. 2 368. 1 383. Relaterade länkar. Moderbolagets 

Sådana poster ska nämligen bara periodiseras om de  Kontogrupp 29 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Erkännande En upplupen kostnad skall redovisas som en skuld i balansräkningen när det är  Förutbetalda intäkter är inkomster för ej levererade varor och ej utförda tjänster i enlighet med kundfakturor eller förskottsbetalningar som utgör skulder av ej  Interimsskulder är ett balanskonto som innehåller både upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Förutbetalda intäkter.