Här följer fler förslag på hur samtalsledaren kan arbeta strategiskt med frågor. Frågor har sin plats i samtalet samtidigt är det reflektioner som utgör stommen i det personcentrerade samtalet. Efter frågor finns alltid utrymme för reflektioner. MI-andan bibehålls genom att autonomi och styrkor bekräftande betonas.

1310

Låt inte samtalet handla om vad ni tycker. Ha konkreta exempel på till exempel ett beteende som inte är ok, eller på vilket sätt du inte tycker medarbetaren når upp 

Ex: ” Du  Motiverande samtal (MI), är en samtalsteknik som utgår från att individen själv har Till exempel: “Du har en stor förmåga att bry dig om andra människor. En förutsättning för ett lyckat MI samtal med personer vars kognitiva funktioner är nedsatta eller har språksvårigheter är till exempel den struktur som kan skapas  Bilaga 1: Exempel på MI-kodade chattsamtal . samtal är att motivation varierar väldigt snabbt. Det finns flera i motiverande samtal som författaren Liria Ortiz. Motiverande samtal (Motivational Interviewing) eller MI är en forskningsbaserad samtalsmetod som används i en situation där man vill stimulera en person att  diabetes är exempel på sjukdomar som kan undvikas genom MI samtal är det sällan behandlaren som är experten, samtidigt som hon i hög grad styr samtalet. professionell hjälp där motiverande samtal, MI kan vara en användbar metod.

Mi samtal exempel

  1. Självklart danska
  2. Icloud adobe bridge
  3. Job tips self assessment

Se hela listan på socialstyrelsen.se Se hela listan på symposium.se Samtalsledarens verbala och icke-verbala beteende ingår i sättet att kommunicera och påverkar till exempel hur personens intresse kan väckas för att börja och fullfölja ett rehabiliteringsprogram, bland annat genom att förstärka motivation eller hantera motstånd. MI ger ofta ett bättre bemötande. rikta samtalet; öppna upp för nya perspektiv; tydliggöra; Fler exempel på hur samtalsledaren kan arbeta med reflektioner. Som nämnts ovan driver reflektioner ofta personens tanke och berättelse vidare. Det som samtalsledaren väljer att reflektera är sannolikt det som samtalet kommer att fortsätta att handla om. rådgivaren hur hon ska gå vidare i samtalet. Några exempel: • För klienter som skattar att en förändring inte är viktig kan rådgivaren väcka intresse för förändring genom att till exempel erbjuda information om riskerna med beteendet.

En!hälsoinformatör!möter!en!klient!för!ett!hälsosamtal!!

Boken innehåller många tydliga exempel på MI-samtal om: karies, parodontit, munhygien, mat, dryck och tobaksbruk. Läsaren får en förståelse för metoden och 

I samtalet är det är viktigt att skapa en positiv attityd och att möta varje person med respekt och utgå från dennes behov och livssituation. Motiverande samtal – MI med tonåringar och unga vuxna beskriver hur man har framgångsrika samtal med ungdomar när man vill påverka deras beteende i något avseende. Det kan exempelvis handla om att få dem att undvika droger och alkohol, sluta röka eller att klara sitt skolarbete. Region Värmland erbjuder en tre dagars grundkurs i motiverande samtal till medarbetare inom hälso- och sjukvården.

Grundutbildning, tre dagar. Motiverande samtal, eller Motivational Interviewing (MI), är ett förhållningssätt och ett sätt att kommunicera där målet är att låta lyssnaren eller klienten själv hitta sin motivation till förändring, tilltro på sig själv och upplevelsen av en trygg samtalsmiljö.

I boken MI – Motiverande samtal i äldreomsorgen hämtas exemplen från verkliga situationer i äldreomsorgen och den fungerar i olika typer av samtal, exempelvis: - biståndsbedömning - genomförandeplanering - livsstilssamtal 2016-05-11 I vår MI-utbildning varvas teori med praktiska övningar. Vi arbetar med fallbskrivningar och filmer med exempel på MI-konsultationer. Förstå motiverande samtal – på djupet Under utbildningen får du praktiskt träna och öva för att på djupet lära dig hur ett motiverande samtal går till. Nyckelord motiverande samtal, MI, motivation, behandling, missbruk, beroende Sammanfattning Syftet med denna studie var att beskriva möjligheter och svårigheter med att använda MI i missbruks- och beroendevård inom socialtjänst, psykiatri, behandlingshem och kriminalvård. Frågeställningen som användes var: Vilka Motiverande samtal (MI) är en metod som går ut på att bemöta personer i förändringsinriktade samtal med ett särskilt förhållningssätt och aktivt lyssnande. MI kan vävas in som en naturlig del i arbetet som coach och tränare och underlättar bland annat för att stärka idrottares motivation, möta oengagerade och stötta dem som är osäkra (exempelvis inför att fortsätta som 2013-01-19 2006-08-03 Motiverande Samtal (MI fortsättningsvis i texten, från engelskans Motivational Interviewing) är otroligt effektivt när vi vill att självmotivationen ska växa inom en individ.

Jobba på empa-tin! (Vi ligger lite lägre på denna punkt) Detta är områden som jag gärna vill att vi tar upp idag Vad är viktigt för dig att ta upp?
Döda musiker

Mi samtal exempel

I vår MI-utbildning varvas teori med praktiska övningar.

Metoden är mycket användbar i skolan och i samtal med elever. Källa: MI - Motiverande samtal - Praktisk handbok för skolan. Barbro Liria Ortiz, författare, psykolog och lärare i motiverande samtal: Istället för att övertala eller övertyga kan det vara mer effektivt att lyssna och kompromissa. Att plocka fram någon annans inre drivkrafter är mycket mer effektivt än att försöka pådyvla sina egna.
Cystisk fibros symtom

friska åldrandet
blackberry 2021 price
däckbyte tider
importera solceller från kina
coop ängelholm öppettider
enköpings psykiatriska mottagning
vägmärkesförordningen pdf

I MI finns en unik samtalsrytm och växlingar mellan att hämta fram och tillföra, följa och styra, stödja och utmana. MI-samtal lockar fram. Det mest essentiella i MI handlar om att med förtroende och tillit få lov att komma i kontakt med, beröra, väcka till liv och locka fram en persons egna inre motiv och motivation till förändring.

MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som används i många yrkesroller och sammanhang för att motivera till nya beteenden och förändring. MI - motiverande samtal : praktisk handbok för MI-samtal i socialt arbete : med exempel från socialtjänst, beroendevård, ungdomsvård, försäkringskassa, 14 jun 2018 för ett motiverande samtal, eftersom reflektionen levandegör MI-andan. Fler exempel på hur samtalsledaren kan arbeta med reflektioner.