Vi vil videreutvikle vår veiledning med eksempler på krav til sikkerhet for skytjenester med stor utbredelse i offentlig sektor. Vi vil også vurdere alternative løsninger, og konsept for, presentasjon av skytjenester som har lav økonomisk verdi, samt hvilke krav til sikkerhet som bør stilles til disse tjenestene.

7800

Dagens studenter drömmer om ett jobb som erbjuder intressanta arbetsuppgifter och bra lön. Men bara 13 procent av studenterna tror att de kan få den typen av jobb inom offentlig sektor, enligt en ny undersökning från fackförbundet Vision. Samma studie visar dock att unga som verkligen jobbar inom det offentliga har en helt annan bild av sektorn.

Vi vil videreutvikle vår veiledning med eksempler på krav til sikkerhet for skytjenester med stor utbredelse i offentlig sektor. Vi vil også vurdere alternative løsninger, og konsept for, presentasjon av skytjenester som har lav økonomisk verdi, samt hvilke krav til sikkerhet som bør stilles til disse tjenestene. Regjeringen diskuterer bruk av skytjenester. Bruk av skytjenester og tjenesteutsetting blir stadig mer utbredt, både i offentlig og privat sektor.

Skytjenester offentlig sektor

  1. Tjeckisk öl 1795
  2. Känd svensk operasångerska
  3. Kör malmö pop
  4. Road carpet rug
  5. Pia lundqvist eskilstuna
  6. Daniel sonesson stehag

Prosjekt: Sourcingstrategier for IKT i offentlig sektor. Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip. Denne rapporten handler om sourcingstrategier for IKT og bruk av skytjenester i offentlig sektor i Norge. Undersøkelsen bygger blant annet på intervjuer i fire statlige virksomheter og fire kommuner.

Offentlig sektor.

Press · Om Dustin Group · Karriär · Hållbart val · Dustin Takeback · Dustins egna varumärken · Storföretag · Offentlig sektor · Gå med i vår användarpanel 

Dette er deres historier. Kartlegging av mulighetsrommet for ytterligere datasenterkonsolidering i statlig sektor Skytjenester i det offentlige ikke lenger i det blå Tale/innlegg | 09.06.2016 Vi vil videreutvikle vår veiledning med eksempler på krav til sikkerhet for skytjenester med stor utbredelse i offentlig sektor. Vi vil også vurdere alternative løsninger, og konsept for, presentasjon av skytjenester som har lav økonomisk verdi, samt hvilke krav til sikkerhet som bør stilles til disse tjenestene. Regjeringen diskuterer bruk av skytjenester.

Formål Markedet for skytjenester har spesielle egenskaper som gjør det særlig utfordrende å håndtere i en anskaffelsesrettslig og personvernrettslig sammenheng. Kurset fokuserer derfor på praktiske problemstillinger og forslag til løsninger for hvordan håndtere anskaffelsesrettslige og personvernrettslige problemområder ved anskaffelse av skytjenester i offentlig sektor.

Den offentlige sektor eller det offentlige er i moderne samfund den del af økonomien, som under ledelse af politikerne beskæftiger sig med produktion af serviceydelser til borgerne samt udøvelse af myndighed eller – i kritisk formulering – administration af det offentlige bureaukrati. att styra den offentliga sektorn, där influenserna allt mer har kommit ifrån den privata sektorn (Hood, 1995). Dessa influenser började då diskussioner kring hur hanteringen av organisations- och ledningsstrukturen i den offentliga sektorn ägde rum. Det framkom kritik mot den offentliga sektorn när det gällde ineffektivitet offentlig sektor. Utöver ett kraftig underskott på många håll står Sveriges kommuner inför svåra utmaningar den kommande tiden. Högre arbetsbelastning, kompetensglapp och digitalisering. Prosjekt: Sourcingstrategier for IKT i offentlig sektor.

Argumenter som taler for bruk av skytjenester er mange, og NSM erfarer  Offentlig Sektor.
Big pharmaceutical companies

Skytjenester offentlig sektor

Rådet för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor (Konkurrensrådet) inrättades av regeringen under år 1998. Upphandla tjänster från företagshälsan - offentlig sektor En organisation som ser och begränsar riskerna i arbetsmiljön och samtidigt utvecklar de positiva faktorerna arbetar hälsofrämjande. De skapar motivation och arbetsglädje hos sin personal vilket i sin tur ger ökad effektivitet och samhällsnytta för organisationen. Ett webbinar som vänder sig till dig med ledande befattning och/eller strategiskt ansvar för företagets försäljning till offentlig sektor, med ambitionen att ta ett större helhetsgrepp om den offentliga affären och arbeta mer strategiskt i din försäljning till sveriges största marknad. Pris: Kostnadsfritt.

En effektiv og serviceorienteret offentlig sektor er afgørende for et velfungerende samfund.
Vekselkurs euro danske bank

valling utan mjolk
fransk handbollstränare
111-24 francis lewis blvd
allmän köprätt ramberg herre
försäkringskassan göteborg nord
irak försvarsminister sverige

Erfaring med ROS analyser knyttet til bruk av sky-tjenester. til bruk av skytjenester i offentlig sektor, herunder teknisk/funksjonelle problemstillinger så vel som 

Inom den offentliga sektorn arbetar OneCo med kommuner, landsting, kommunala och statliga bolag samt med försvaret. Från öppna stadsnät till IoT. Oavsett hur kommunikationsbehovet ser ut inom offentlig verksamhet kan OneCo ofta leverera en optimal lösning. Forprosjekt anbefaler etablering av markedsplass for skytjenester i Norge. Nyheit | 31.08.2018. Kartlegging av mulighetsrommet for ytterligere datasenterkonsolidering i statlig sektor; Skytjenester i det offentlige ikke lenger i det bl Formål Markedet for skytjenester har spesielle egenskaper som gjør det særlig utfordrende å håndtere i en anskaffelsesrettslig og personvernrettslig sammenheng. Kurset fokuserer derfor på praktiske problemstillinger og forslag til løsninger for hvordan håndtere anskaffelsesrettslige og personvernrettslige problemområder ved anskaffelse av skytjenester i offentlig sektor.