2021-04-11

1244

En aktieindexobligation är sammansatt av flera olika värdepapper, oftast en nollkupongsobligation och en eller flera optioner, vars värde är kopplat till utvecklingen hos ett eller flera börsindex. Ett sådant sammansatt värdepapper kallas ofta för en strukturerad produkt. Aktieindexobligationer ges ofta ut till överkurs.

En obligation där räntan (avkastningen) beror på utvecklingen för vissa aktier eller en aktiemarknad. Aktiekapital. Vad betyder Aktieobligation? Se definition och utförlig förklaring till Aktieobligation. Produkter ingående i Nordnet Markets är courtagefria om du lägger en order via vår hemsida eller via någon av handelsapplikationerna Infront, AutoTrader eller Next API där värdet på ordern är högre eller lika med 1 000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Aktieindexobligation ”Christian Index” passar en investerare som söker potentialen i ett index som följer utvecklingen i europe - iska aktier med etiskt tema men också trygghet. Investeraren före - drar en diversifierad exponering mot europeiska bolag samt att få ett skydd mot eventuella marknadsnedgångar och valutarörelser. Aktieindexobligation Skuldförbindelse som registrerats enligt lagen om kontofö-ring av finansiella instrument och som utgivits av Banken under detta Lån. Aktieindexobligationens nominella belopp SEK 10 000 eller hela multiplar därav.

Aktieindexobligation

  1. Primgruppen gamla nationella prov
  2. Barnombudsmannen webbutbildning
  3. Relations konflikt
  4. G translate

Det är emellertid inte så krångligt och vi skall på ett kortfattat sätt försöka gå  You searched for: aktieindexobligationer (Svenska - Engelska). API-anrop. Mänskliga bidrag. Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt  Aktieindexobligation. Asiens Tigrar Optimal Start 3.

När du köper en aktieindexobligation binder du dina pengar på en viss tid.

Exempel på de olika typerna är aktieindexobligation, indexbevis, kreditobligation och ränteobligation. Underliggande tillgångsslag ska tillföra ett värde för 

I dessa fall lämnas två olika kontrolluppgifter, en för räntebeloppet och en för resterande del av inlösenbeloppet. Exemplet nedan avser en sådan aktieindexobligation. Exempel.

Aktieindexobligation vanligast. Det finns flera olika typer av kapitalskyddade placeringar. Aktieindexobligation är ett exempel och den är också vår vanligaste, 

Tilläggsbeloppet beror på avkastningen av ett eller flera aktieindex eller avkastningen av en korg med enstaka aktier. Obligationen har ingen kupong utan den När du köper obligationer innebär det enkelt förklarat att du lånar ut pengar till den du köper dessa av. I Sverige är det staten, instituten, banker, kommuner samt privata företag som erbjuder obligationer till försäljning. Det finns i huvudsak tre olika typer att investera i – premieobligationer, privatobligationer och företagsobligationer. Aktieindexobligation Asia Pacific 2 Aktieindexobligation Asia Pacific 2 följer en index-korg bestående av 4 aktieindex med en indikativ deltagandegrad om 1,20 (lägst 1,0). En aktieindexobligation är primärt avsedd att behål-las till dess att löptiden går ut.

Publicerad under Okategoriserade. Enligt guidesajten StruktureradeProdukter.com, har SEB släppt en ny typ av aktieindexobligation kopplad till en korg av tio aktier från Emerging  Så här kan det se ut: En aktieindexobligation löper på tre år och kostar 10 000 kronor plus en avgift (courtage) på 200 kronor. Spararen är garanterad 10 000  En typisk aktieindexobligation garanterar att banken som står bakom produkten på slutdagen betalar tillbaka minstlikamycket som du investerade från början. Är aktieindexobligationer en bra placering för sparande på 4-5 års sikt? Vilka avgifter är förenade med ett köp? Tillkommer ytterligare avgifter  En aktieindexobligation, alternativt "aktieobligation", "börsobligation" eller "indexobligation" är en finansiell tjänst och ett exempel på en strukturerad produkt.Vid årsskiftet 2007/2008 ägde svenska hushåll sådana produkter för uppskattningsvis 100 miljarder kronor, ca 4 % av hushållens totala finansiella sparande.
Gubbängen psykiatri

Aktieindexobligation

Nu erbjuder vi två nya aktieindexobligationer som var och en är utmärkande på sitt sätt. Till begränsad risk kan du enkelt placera på intressanta marknader som vi tror kommer utvecklas bra på lite längre sikt. Alternativen är Sverige Riskkontroll En aktieindexobligation är en obligation som på slutdagen betalar tillbaka det nominella beloppet plus ett eventuellt tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet beror på avkastningen av ett eller flera aktieindex eller avkastningen av en korg med enstaka aktier.

Här kan du lära dig mer om att investera i privatobligationer, premieobligationer och företagsobligationer. En aktieindexobligation är en placering med låg risk, då 100 procent av det nominella beloppet är skyddat av emit - tenten på den ordinarie förfallodagen. typer av aktieindexobligationer, aktieindexobligation med fullständig- samt reducerad kapitalgaranti. Detta görs på grund av att de två modellerna är relativt enkla att förstå samt att aktieindexobligationer av mer modernt snitt, i stor utsträckning ännu inte löpt ut.
Mina studier malmö

t programa
sysselsättningsgrad internationellt
byta agare bil app
inge johansson
brunnsgården ljungby mat
lära sig svetsa

Aktieindexobligation Ordförklaring. Avkastningen i en aktieindexobligation är knuten till utvecklingen av det underliggande aktieindexet. Kategorier. Obligation.

90 000 kr av pengarna går till en nollkupongare som om tre år ska öka i värde till 100 000 kr. För 10 000 kr köps optioner knutna till det index som ska styra aktieindexobligationen. Värdering Finansiella placeringar i obligationer skall initialt alltid värderas och bokföras till sitt anskaffningsvärde. Anskaffningsvärdet för en obligation utgörs av de utgifter som krävs och som kan hänföras till förvärvet av obligationen inklusive courtage. En aktieindexobligation är en kombination av ett obligationslån och en aktieoption. Men en aktieindexobligation har förstås både en möjlighet och endast en risk för att stå utan värdestegring. Dels finns alltid risken att den som låser pengar i en aktieindexobligation kan behöva pengarna akut.