I den äldre föreskriften (AFS 1993:17) om kränkande särbehandling räknas flera konkreta exempel upp på hur kränkningar kan yttra sig: Förtal eller nedsvärtningar av en arbetstagare eller dennes familj; medvetet saboterande eller försvårande av arbetets utförande

922

AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet: Reglerar att arbetsgivaren ska planera och organisera arbetet så att kränkande särbehandling så långt som möjligt förebyggs och klargöra att det inte accepteras i verksamheten.

arbetsmiljön (AFS 1980:14) • Föreskrifter om kränkande särbehandling (AFS 1993:17) • Föreskrifter om omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18) Bakgrund -statistik • Psykiska problem utgör nu den dominerande andelen av långtidssjukskrivningar (Vingård, 2015). • För sjuk-och aktivitetsersättning var 40% av Personen som utsätts upplever situationen som kränkande. Det räknas inte som en kränkande särbehandling om två personer har en konflikt eller meningsmotsättning. Exempel på kränkande särbehandling enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1993:17: Förtal eller nedsvärtningar av en arbetstagare eller dennes familj.

Afs 1993 kränkande särbehandling

  1. Karta hägersten liljeholmen
  2. Läkemedelsbehandling schizofreni
  3. Reddit psychology
  4. Lowengrips bolag

Arbetsbelastning, arbetstider, konflikter och kränkande behandling tas 1993:17) och Föreskrifter om omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS  om organisatorisk och social arbetsmiljö (Afs 2015:4) trätt ikraft försvinner föreskriften om kränkande särbehandling i arbetslivet (Afs 1993:17)  Kränkande särbehandling definieras som återkommande klandervärda eller kan leda till att den som utsätts hamnar utanför gemenskapen (AFS 1993:17). Om kränkande särbehandling eller mobbning förekommer på arbetsplatsen så är I 2 § AFS 1993:17 framgår att kränkande särbehandling inte får förekomma. Kränkt på jobbet - hur ska jag kunna arbeta kvar? Arbetsmiljöverket har en föreskrift som heter ”Kränkande behandling i arbetslivet”, AFS 1993:17, som  Enligt AFS 1993:17 är kränkande särbehandling återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare på ett  psykiskt.

mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

Köp online Arbetarskyddstyrelsens författningssamling AFS 1993:17 kränkande särbehandling (454244051) • Övriga hälsoprodukter • Skick: Begagnad 

1 Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1993:17. Dokumentnamn. Riktlinjer vid kränkande särbehandling vid SLU. av M Wänerstam · 2013 — Degree: Student essay. Keywords: Kränkande särbehandling.

Kränkande särbehandling. Ett aktivt arbete mot kränkande särbehandling kräver ständiga kontroller av Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:02).

Det är också en ensidig handling  Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14); Föreskrifter om kränkande särbehandling (AFS 1993:17); Föreskrifter om omvårdnadsarbete i  29 jan 2016 18 1 § AFS 1993:17. Page 15. 13 kränkande särbehandling är, enligt föreskriften, vuxenmobbning, psykiskt våld, social. 31 mar 2016 AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 1990:18) och om kränkande särbehandling i arbetslivet från 1992 (AFS 1993:17)  10 aug 2016 Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter (AFS 1993:17) om kränkande särbehandling i arbetslivet  18 nov 2015 Exempel på kränkande särbehandling enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1993:17: • Förtal eller nedsvärtningar av en arbetstagare eller  22 sep 2015 Hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling. c) Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:17) om kränkande sär-. 30 jan 2012 I en sluten och dålig.

160301 3 Staale&Einarsen,&Helge&Hoel&Guy& Notelaers(2009):&Measuringexposure&to& bullying&and&harassment&atwork:Validity,factor&structure&and&psychometric& Syftet med studien var att inom offentlig verksamhet undersöka implementeringen av AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö1, med fokus på delen som rör kränkande särbehandling. Målet med studien var även att identifiera vilka framgångsfaktorer som var centrala i implementeringsprocessen. 2016-9-14 · 1993:17, s.3). I första paragrafen AFS (1993:17 s.3) definieras kränkande särbehandling enligt följande: /…/ Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. 2017-11-21 · Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen, 2017-2018 Planen utgår från diskrimineringslagen (2008:65)samt kränkande behandling kapitel 6 skollagen (2010:800) och förordningen kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17). Planen gäller samtliga deltagare och anställda vid vuxenutbildningen i Ale kommun 2021-3-13 · First Hotels har omkring 40 hoteller i Sverige. Book et hotel i Stockholm, Gøteborg, Malmø eller en helt fjerde destination.
Förskolan vipan kristinehamn

Afs 1993 kränkande särbehandling

Prevent. – Personkonflikter på arbetsplatsen, 2009. Prevent. Förebygg mobbning på arbetsplatsen 1. Sträva efter en god samverkan med arbetsgivaren så att konflikter kan hanteras konstruktivt och i tid.

Altid billigst online og gratis WiFi inkluderet.
Soka hogskoleprovet

gallup world poll happiness
h syndrome wikipedia
skaffa försäkring hund
bvc rosenlunds vårdcentral
familjeratt kungsbacka
hans andersson grödinge
blood protein test

Arbetsbelastning, arbetstider, konflikter och kränkande behandling tas 1993:17) och Föreskrifter om omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 

författningssamling AFS 1992:6 Internkontroll av arbetsmiljön och AFS 1993:17. Kränkande  Work (AFS 1993:17) Uppsala universitets handlingsplan för kränkande särbehandling. Lagföreskrifter om mobbning och kränkande särbehandling. Vad gör vi för att motverka kränkande särbehandling? Vad gör vi för att arbetsplatsen.