Alla programmen ges på engelska och startar på höstterminen. Med en ekonomie kandidatexamen från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har du även goda möjligheter att läsa vidare på ett masterprogram inom det ekonomiska och samhällsvetenskapliga området vid andra universitet – i Sverige eller utomlands.

8252

Ekonomie kandidatexamen - Svensk-engelsk ordbok - Universitets- och högskolerådet (UHR)

Utbildningsnivå Kandidatexamen avläggs på grundnivå. Bygg din egen kandidatexamen i företagsekonomi. Våra fristående kurser, både på campus och distans, kan användas som del i en examen i företagsekonomi. En kandidatexamen på grundnivå omfattar 180 högskolepoäng (hp) varav minst 90 hp ska utgöras av ett huvudområde, inklusive ett examensarbete om 15 hp på kandidatnivå. 2012-04-01 I ekonomie masterexamen kan kurser om maximalt 30 hp utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande.

Ekonomie kandidatexamen engelska

  1. Ändra användarnamn på snapchat
  2. Instagram 74 gear
  3. Schablonintäkt investeringssparkonto 2021
  4. Hm anställda sverige

För ekonomie kandidatexamen i nationalekonomi ska studenten - visa förmåga att inom nationalekonomi göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen (Bachelor of Science in Business and Economics) med företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik som huvudområde. I en ekonomie kandidatexamen är kurser om 30 hp i företagsekonomi, 30 hp i nationalekonomi och 15 hp i statistik obligatoriska. Vid Uppsala universitet måste kandidatexamen förutom huvudområde även omfatta ett biområde om lägst 30 högskolepoäng. En kandidatexamen får, förutom kurser på grundnivå, bestå av kurser på avancerad nivå omfattande högst 60 högskolepoäng. Observera att specifika krav gäller för politices kandidatexamen och ekonomie kandidatexamen. Utbildningen leder till en ekonomie kandidatexamen som är internationellt gångbar.

För att bli antagen till APM College ska du ha fullständiga gymnasiebetyg med VG/C eller mer i engelska A och B/5 och 6. Alternativt kan du visa upp en IELTS-examen med minst 6.0 i betyg.

Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen (Bachelor of Science in Business and Economics) med företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik som huvudområde. I en ekonomie kandidatexamen är kurser om 30 hp i företagsekonomi, 30 hp i nationalekonomi och 15 hp i statistik obligatoriska.

I examensbeviset anges också huvudområdet (Major) i anslutning till Ekonomie kandidat är en titeln för den som avlagt en kandidatexamen i ekonomi, vilken är en akademisk examen på grundnivå. Denna utbildning innefattar både företagsekonomi och nationalekonomi. Den engelska benämningen på examen är Degree of Bachelor of Science in Business Administration and Economics.

Studera ekonomi med inriktning marknadsföring Den här utbildningen ger dig starka grundkunskaper inom business, samtidigt som du specialiserar dig mot marknadsföring. Med inriktningen Marketing får du djupa kunskaper om marknadsföring, PR, reklam, kommunikation och försäljning. Du lär dig produk

Men de detaljerna om just de utbildningar som du nämner i din fråga besvaras bäst av personal som jobbar på just de utbildningar. 2019-03-27 Kandidatexamen requires: – that of the 90 credits within the main field at least 30 credits must be at C-level including the independent project of at least 15 credits, – that the main field must be established at bachelor level at Mittuniversitetet, and – optional courses of 90 credits.

Minst 75 % av kurserna måste vara på avancerad nivå. Specifika kurskrav hittar du i programmens För att få en Ekonomie kandidatexamen måste du uppfylla behörighetskraven om: 90 hp i huvudområdet (varav 30 hp på C-nivå inklusive 15 hp kandidatuppsats). Möjliga huvudområden är Ekonomisk historia, Företagsekonomi, Handelsrätt, Nationalekonomi eller Statistik. Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Göteborgs universitet år 2020. Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna.
Jämställdhet i verksamhetsutveckling

Ekonomie kandidatexamen engelska

Avancerad nivå . Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, Eller: Engelska 6/B, Matematik C, Samhällskunskap A. Anmälningskod: HJ-52033. Examen: Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet nationalekonomi.

Application period: 3.5.2021 at 09:00  Ekonomie kandidat är en titeln för den som avlagt en kandidatexamen i ekonomi, Den engelska benämningen på examen är Degree of Bachelor of Science in  Letar du efter utbildning inom - Internationell ekonomi, Sverige, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Du behöver göra en ansökan per önskad examen, till exempel en ansökan för kandidatexamen och en ansökan för yrkesexamen. Det går att  Institutionen för finansiell ekonomi är den ledande finansinstitutionen i Sverige med undervisar regelbundet på Handelshögskolans kandidat- och masterprogram i Vänligen växla till den engelska versionen av hemsidan för att läsa vidare. En utbildning som känns mitt i prick. Andrea Lukacs läser första året på kandidatutbildningen It och ekonomi på Malmö universitet.
1879 indian head penny

eleven rack
svenska utvik
ocr nummer sweden
kriminalvården intervju frågor
vad ar ett ekonomiskt kretslopp

Jag tog ekonomie kandidatexamen 1969, och jag läste också de kurser i filosofi och teologi som krävdes, men något studium av Bibeln ingick inte i min katolska utbildning. Though I earned a bachelor of arts degree in economics in 1969 and took the required courses in philosophy and theology along the way, none of my Catholic education included a study of the Bible.

Företagsekonomi · Nationalekonomi · Statistik · Ekonomisk historia Naturvetenskaplig kandidatexamen. Biologi · Fysik. Degree of Bachelor of Science in Business and Economics. Anmärkning.