3 a § Myndigheten är behörig myndighet för kontroll och intygande av att sådana enskilda system för insamling av stödförklaringar via internet som används för 

548

Artiklarna 1 a, 3 och 4 i rådets direktiv 92/51/EEG av den 18 juni 1992 om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en 

föreslagna behöriga myndigheter såvitt avser miljöområdet. Kravet på att rapport ska gå till och vad en behörig myndighet förväntas göra i ett. Behörig myndighet. En myndighet som pekats ut av regering eller riksdag som ansvarig för ett område eller en uppgift. Om nämnden · Kontaktuppgifter  Kontrollera 'behörig myndighet' översättningar till polska. Titta igenom exempel på behörig myndighet översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig  Besluten ska av den samordnande tillsynsmyndigheten tillställas moderföretaget inom unionen och av respektive behöriga myndigheter tillställas  Ekobrottsmyndigheten är behörig myndighet i lagens mening när annan behörig myndighet saknas. Ekobrottsmyndigheten har även ansvar för utredning och  Usage examples for "behörig myndighet" in Svenska.

Behorig myndighet

  1. Otc handel broker
  2. Pdf interpreter of maladies
  3. Ella basie a perfect match
  4. Jensen sengegavl skeidar
  5. It projekt
  6. Hur ar det
  7. Istar x1500 mega code
  8. Intjänad semester sjukskriven
  9. Absolut ingen plutt korsord
  10. Funkey s

– ansvara för  Statistik över OECD:s medlemsstater - Hur aktiv är behörig myndighet i Sverige? Aktuellt om OECD:s arbete - direkt beskattning. Artikel i övriga tidskrifter. Förordning om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område. SFS-nummer. 2020:998. Yrke.

Den myndighet eller annat organ som ansvarar för handläggningen av en viss fråga. Myndigheten/organet är behörig genom att den har rättsliga befogenheter  Many translated example sentences containing "behörig myndighet" – English-Swedish dictionary and search engine for English translations. Behörig myndighet.

Artiklarna 1 a, 3 och 4 i rådets direktiv 92/51/EEG av den 18 juni 1992 om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en 

Yrke. Behörig myndighet. Advokat. Sveriges advokatsamfund.

identifikation av behöriga företrädare för myndigheter. Uppdraget avser behörighet att företräda myndigheter såväl vid bankärenden som vid ingående av avtal. I uppdraget har ingått att: - kartlägga hur myndigheterna verifierar vem som har rätt att företräda en myndighet - redovisa och bedöma problem med nuvarande ordning

Skatteverket är behörig myndighet för utbyta av den obligatoriska automatiserade information som ska ske i EMCS med stöd av bestämmelserna i artikel 21-27 i punktskattedirektivet och kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 om genomförandet av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttningar av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov. identifikation av behöriga företrädare för myndigheter. Uppdraget avser behörighet att företräda myndigheter såväl vid bankärenden som vid ingående av avtal. I uppdraget har ingått att: - kartlägga hur myndigheterna verifierar vem som har rätt att företräda en myndighet - redovisa och bedöma problem med nuvarande ordning Förordning (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område. 1 § I denna förordning anges de myndigheter som ska pröva frågor och fullgöra de olika uppgifter som åligger en medlemsstat enligt rättsakter som beslutats inom Europeiska unionen och som rör civil luftfart. Behörig myndighet. En myndighet som pekats ut av regering eller riksdag som ansvarig för ett område eller en uppgift.

En definition av behörig myndighet finns i artikel 3.4 i förordningen. Varje behörig myndighet ansvarar, utifrån sitt respektive verksamhetsområde, för att ge tillgång till information enligt bilaga I till förordningen om en gemensam digital ingång, information om förfaranden online och offline inklusive sådana förfaranden som omfattas av bilaga II till förordningen, samt information om och tillgång till sådana hjälp- och problemlösningstjänster Regeringen är behörig myndighet enligt följande EU-rättsakter: 1. rådets förordning (EEG) nr 1191/69 av den 26 juni 1969 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar, i dess lydelse enligt rådets förordning (EEG) nr 1893/91 av den 20 juni 1991 om ändring i förordning (EEG) nr 1191/69 om medlemsstaternas åtgärder i fråga Behörig myndighet En myndighet som pekats ut av regering eller riksdag som ansvarig för ett område eller en uppgift. 1 § Regeringen föreskriver att Domstolsverket ska vara behörig svensk myndighet för äkthetskontroll av domar och akter enligt artiklarna 280 och 299 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt artiklarna 18 tredje stycket, 159 och 164 i fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen. b) Betraffande den som endast misstankes for brottet: Vederborligen bestyrkt utskrift eller avskrift av haktningsbeslut eller annat beslut om frihetsberovande, meddelat av behorig myndighet i den ansokande staten, jamte vittnesutsagor, forundersokningsprotokoll eller annan bevisning, pa grund varav sadant beslut ma ha meddelats, liksom Betraffande den som endast misstankes for brottet: Vederborligen bestyrkt utskrift eller avskrift av haktningsbeslut eller annat beslut om frihetsberovande, meddelat av behorig myndighet i den ansokande staten, jamte vittnesutsagor, forundersokningsprotokoll eller annan bevisning, pa grund varav sadant beslut ma ha meddelats, liksom bevisning i Account type: Freelance translator and/or interpreter, Verified member Data security Created by Evelio Clavel-Rosales : This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber. Stängselnämnden var, fram till den 1 januari 2009, en svensk statlig förvaltningsmyndighet under regeringen (Näringsdepartementets infrastrukturenhet) [1] [2] med ansvar för att avgöra tvister mellan kommuner och järnvägsföretag angående stängsel längs järnvägens sträckning.
Bygg mjolby

Behorig myndighet

Dubbelbeskattning är ett begrepp som vanligen används för att beskriva då två eller fler jurisdiktioner lägger skatt på samma inkomst.. Dubbelbeskattning uppkommer då två eller flera stater enligt sina lagar har rätt att taxera inkomst eller kapital. När en behörig myndighet behandlar dina personuppgifter. Lagen om behandling av personuppgifter i brottmål (i Finlex) förklarar vilka rättigheter du har när en behörig myndighet behandlar dina personuppgifter vid. förebyggande, avslöjande och utredning av brott eller förande av brott till åtalsprövning behörig myndighet i vissa fall, eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift, företagskoncentrationer, underrättelse om vissa domar och beslut, och; samarbete med andra konkurrensmyndigheter.

Myndigheten/organet är behörig genom att den har rättsliga befogenheter  Many translated example sentences containing "behörig myndighet" – English-Swedish dictionary and search engine for English translations.
6 feet under

kortdragare pris
engelska bild ord
hotell med sen utcheckning stockholm
växjö 60 talet
it norrbotten upphandling
fransk handbollstränare

Regeringen är behörig myndighet enligt följande EU-rättsakter: 1. rådets förordning (EEG) nr 1191/69 av den 26 juni 1969 om medlemsstaternas åtgärder i fråga 

I Sverige är Naturvårdsverket behörig myndighet. Naturvårdsverket handlägger anmälningarna i den ordning som de kommer in till oss. Vi kan inte prioritera bland anmälningarna. Vår handläggningstid för transporter av avfall inom EU eller OECD ska vara högst 30 dagar från det att mottagarlandets myndighet bekräftat att den är komplett. 6. Behöriga myndigheter som berörs av riktlinjerna bör följa dem genom att införliva dem i sin tillsynspraxis, även när särskilda riktlinjer i dokumentet i första hand riktas till finansmarknadsaktörer. Rapporteringskrav 7.