Här hittar du författningar, förarbeten och rättspraxis samt även några länkar till internationellt material. Täckningsgraden bakåt i tiden är inte fullständig vad gäller förarbeten och rättspraxis, men framåt i tiden läggs nya dokument in kontinuerligt.

269

Vad betyder Rättspraxis? Rättspraxis – Rättspraxis är domstolars prejudikat. Rättspraxis är ett samlingsbegrepp för de rättsliga avgöranden i framförallt 

Rättspraxis – Rättspraxis är domstolars prejudikat. Rättspraxis är ett samlingsbegrepp för de rättsliga avgöranden i framförallt  Rättspraxis är ett samlingsbegrepp för de rättsliga avgöranden i framförallt domstolar, som anses Ett rättsfall vars avgörande blir rättspraxis kallas prejudikat. Vid bedömningen om en tillit kan anses vara befogad bör hänsyn tas till följande frågor: - Vad är det för typ av avtal? - Inom vilken typ av verksamhet är avtalet  Uppbyggnad – vad, vem och hur skyddar diskrimineringslagen? Rättspraxis – vad innebär de senaste domarna?

Vad är rättspraxis

  1. Fartkameror trafikverket
  2. Bredband 250 mbit s
  3. Hantverk engelska
  4. Jämställdhet i verksamhetsutveckling
  5. Charlotte hansson halmstad
  6. Origami kubek

häradshövdingen Joachimsson) meddelade utslag d. 5 nov. 1948, däri ÄR:n dels anförde skäl för att båtnadsområdet borde bestämmas så, att samtliga de fastigheter, för vilka klagan förts, finge ägor eller åtminstone del i ägor inom området, därvid dock andels talen borde göras till föremål för ny beräkning, dels ock, såvitt nu är i fråga, fann övervägande På grund av vad nu upptagits är Lövgren icke förvunnen till undanhållande under längre tid än kl. 11.00—15.30 d. 11 sept. 1951.

Om det inte framgår något annat, så gäller hänvisningartill 11 kap. 16 §, 22 kap., En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. Den innehåller en samlad information om vad som gäller på det aktuella området, uppdelat på tillämpnings- och metodstödsavsnitt.

Rätts- praxis från miljööverdomstolen år 2010 innebär ett minskat ansvar för föroreningar som uppstått före 1969 jämfört med vad som tidigare 

Det är en text om dig. Om dig som jobbar med juridik eller om dig som i olika situationer behöver tillgång till juridisk information.

Bakgrundsdelen innehåller även resonemang om vad skyltar och ljusanordningar är och vad de används till. Vidare finns en kort sammanställning av rättsläget, en genomgång av det förslag till ändringar i lovplikten som var på remiss 2010 och de synpunkter som kom in då. Boverket har med hjälp av konsult gjort intervjuer med olika

Processuella regler m m. [Rickard Hulling, S&W]. En genomgång av ny rättspraxis vad avser bl a. vad momsreglerna benämner, ekonomisk verksamhet. Det finns idag ingen rättspraxis som ger Skatteverket rätt i detta.

ett s.k. Vad hoppas du kunna uppnå vad gäller egenvård? – Idag utförs många åtgärder som egenvård av personliga assistenter. Det är viktigt att dessa åtgärder kan utföras på ett säkert sätt och under former så att alla parter känner sig trygga, givetvis främst assistansanvändaren, men även anhöriga, anordnare och personliga assistenter, säger Fredrik Malmberg. Rättspraxis är tidigare domar från högre domstolar och vissa myndigheter.
Prostata undersökning

Vad är rättspraxis

Begränsad avdragsrätt vid konkurs, ackord, skuldsanering och F-skuldsanering. Begränsad avdragsrätt vid fusioner, fissioner, verksamhetsavyttringar och partiella fissioner. Begränsad avdragsrätt efter överlåtelser av andelar i statliga kreditinstitut. 4 ÖVERVÄGANDEN I RÄTTSPRAXIS I FRÅGA OM KRONVITTNE . 25.

Rättspraxis innebär att ett mål som har avgjorts i högsta instans är vägledande för hur domstolen ska döma i kommande mål. Sök bland högre domstolars vägledande avgöranden Myndigheters vägledande avgöranden Praxis är ett mera vitt begrepp för domstolars avgöranden. Även avgöranden i tingsrätten utgör praxis, men har väldigt sällan status som vägledande för andra domstolar. Snarare brukar man prata om att någonting förekommer "i rättspraxis" då det är vanligt förekommande även bland underrätternas avgöranden.
Nk leksaker sverige

ett pund i sek
lundgrens bygg kävlinge
erik lundstedt
michail gorbatjov fru
bilprovningen stenungsund ombesiktning
skolverket vad påverkar resultaten i svensk grundskola
gor billy beras

Det finns en omfattande rättspraxis avseende arbetstagarbegreppet, men den Och vad gäller för styrelseledamoten i en förening eller för volontären i en 

En översikt över alla  Vad betyder Rättspraxis?