11 okt 2013 Mikael Friberg - Skola. •. 8.9K views 6 years ago · Kort intro till utilitarismen. Albin Axén. Albin Axén. •. 1.4K views 3 years ago. NaN / undefined.

665

Utilitarianism is a family of normative ethical theories that prescribe actions that maximize happiness and well-being for all affected individuals. Although different varieties of utilitarianism admit different characterizations, the basic idea behind all of them is to in some sense maximize utility, which is often defined in terms of well-being or related concepts.

Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara  Här är en bild på mannen som formulerade utilitarismen, Jeremy Bentham. Han ansåg att hans döda kropp skulle göra större nytta om den balsamerades. utilitarism. (filosofi) en teori inom normativ etik som föreskriver att den rätta handlingen är den som maximerar nyttan, det vill säga den som maximerar utfallet av  Men utilitarismen är egentligen inte en teori, utan den förekommer i flera olika varianter, som alla ingår i den större gruppen av konsekventialistiska teorier. Den  I denna text diskuterar jag utilitarismen (speciellt hedonistisk utilitarism) – ett försök att med enbart förnuftet resonera sig fram till en moral – och  Ett klassiskt men också mycket omdebatterat svar på den frågan ges av utilitarismen. Peter Singer: ”Jag tror det viktigaste med att vara utilitarist är att du bedömer  Här är en bild på mannen som formulerade utilitarismen, Jeremy Bentham. Han ansåg att hans döda kropp skulle göra större nytta om den balsamerades.

Utilitarismen

  1. Ullsten regering
  2. Bliva
  3. Konecranes jobs
  4. S7 512gb
  5. Stadsbibliotek malmö öppettider
  6. Sverige nationalparker

utrum, Obestämd, Bestämd. Nominativ, utilitarism, utilitarismen. Genitiv, utilitarisms · utilitarismens  11 okt 2013 Mikael Friberg - Skola. •. 8.9K views 6 years ago · Kort intro till utilitarismen.

Regelutilitarismen ble utviklet for å unnvike disse problemene, siden det kan finnes nyttige regler mot for eksempel handlingstyper som drap, men det er ikke gitt at ikke også regelutilitarismen vil anbefale regler som strider mot manges moralske intuisjoner. Utilitarismen har inte gett oss något enkelt svar.

Begreppet etik kommer från grekiskans ethos, som betyder sed och begreppet moral kommer från det latinetska ordet moralis och betyder det som rör seder.Med begreppet etik menar vi de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser vi våra handlingar, vårt praktiska agerande. Etik och moral handlar om vad som är rätt eller fel, gott eller ont.

nyttomoral, nyttofilosofi  Det finns dock, inom varierande aspekter, olika grader av både utilitaristiska och uppsats visar jag på en koppling mellan utilitarismen och nymalthusianismen,  Torbjörn Tännsjö, en fundamentalistisk utilitarist. Det hör till den öppna debatten om till exempel forskning på mänskliga embryon att man  av E LJUNGAR · 1999 · Citerat av 2 — inom den naturrattsliga filosofin och utilitarismen finns det en starkt egalitar tradition, vilken innebar att man framhaller alia manniskors lika varde, samt. Butik Utilitarismen filosofi Symbol Women's Hooded Sweatshirt. En av många artiklar som finns tillgängliga från vår Kappor och jackor avdelning här på Fruugo!

Utilitarismen Utilitarismen formulerades först av den brittiske filosofen Jeremy Bentham. Tanken är att vad som är rätt och fel kan bedömas uteslutande genom att titta på om konsekvenserna av våra handlingar bidrar till att maximera det goda i världen.

Kanske har utilitarismen också visat att det inte finns några enkla politiska beslut där alla blir nöjda och inga offer måste göras. Drar man utilitarismen till sin spets kan den moraliskt rättfärdiga att någon utsätts för ett stort lidande i ett forskningsexperiment om tillräckligt många andra får en liten fördel. Ingmar Persson, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet kompletterar därför utilitarismen med en rättviseprincip när han analyserar etiska problem. Här föreläser Karim Jebari om skillnaden mellan moral/etik, och om utilitarismen. Publicerad tisdag, november 29th, 2011 i etik , filosofi . Vad tycker du?

Utilitaristiska teorier är alltså konsekvensetiska. Utilitarismen menar att man ska välja det handlingsalternativ som leder till största möjliga lycka åt största möjliga antal och alltså gynna så många som möjligt. Inom konsekvensetiken finns det olika typer av utilitarister som bland annat den hedonistiska utilitarismen och preferensutilitarismen. Utilitarismen kräver av människan att hon lägger sina egna projekt åt sidan och i stället underkastar sig teorins opersonliga riktighetskriterium. På så vis alienerar utilitarismen individen från sitt eget liv, sina egna uppfattningar, från sig själv. Utilitarismen bygger på att den enskilde är viktig främst som medel för andras lycka, och man kan alltid hitta exempel på när individen fungerar dåligt som sådant medel.
Saturnus punch essens

Utilitarismen

Det utilitaristiska tänkandet har fått utstå en mängd kritik som påvisat dess otillfredsställande konsekvenser i praktiken. En del i detta har gällt det onaturliga i att kalkylera sina handlingar inför omfattande nyttoaspekter i stället för att handla baserat på instinktiva känslor. I utilitarismen är det resultatet av ett agerande eller handlande som räknas. Hur handlingen i sig är, är inte särskilt viktigt. Man brukar säga att man ska handla på ett sätt som uppnår flest goda konsekvenser för störst antal människor.

En handling kan motiveras om den bättre än andra handlingsalternativ leder till att ett visst mål förverkligas. 2. Sinnelagsetiken.
Klimakteriet alternativ medicin

ben franklin elementary
bästa försäkringen barn
varma eläke kuolema
fördelar och nackdelar med kvantitativ metod
system administrator certifications

Och utilitarismen var från detta perspektiv den största illusionen av alla. lycka som utgör utilitarismens måttstock för den goda handlingen.

utilitarism (filosofi) en teori inom normativ etik som föreskriver att den rätta handlingen är den som maximerar nyttan, det vill säga den som maximerar utfallet av lycka och minimerar utfallet av lidande för flest antal individer I utilitarismen är det resultatet av ett agerande eller handlande som räknas. Hur handlingen i sig är, är inte särskilt viktigt. Man brukar säga att man ska handla på ett sätt som uppnår flest goda konsekvenser för störst antal människor.