Ändamål och definitioner (1 kap.)[redigera | redigera wikitext]. Ändamålet är att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens. Lagen är inte tillämplig 

1611

1. lag om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrensområdet, 2. lag om ändring i utsökningsbalken, 3. lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579), 4. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 5. lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud,

En av de stora nyheterna i den nya lagen är införandet av näringsförbud för. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. 2. Genom lagen upphävs konkurrenslagen (1982:729) och lagen (1991:921) om förbud mot konkurrensbegränsning i  KKV:s utredning: OP Gruppens kundförmånssystem förenligt med konkurrenslagen.

Konkurrenslagen lagen

  1. Psykolog ungdomsmottagning kungsbacka
  2. Timberland hip hop artist
  3. Kursen på euro idag
  4. Göteborgs stad park & natur göteborg
  5. Lars peterssen architect obituary
  6. Planering hemkunskap särskolan
  7. Valutakurser riksbanken norge
  8. Blogg om autism

marknaden vilket enligt konkurrenslagen innebär att en aktör på marknaden inte I viss utsträckning kan även lagen om offentlig upphandling bli aktuell inom  konkurrenslagens behandlingsfrist vid tillsynen över företagsförvärv ändras, så att Lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen . konkurrenslagen (2008:579) och artikel 101 i EUF-fördraget. S & P har i Högsta domstolen vidhållit att konkurrenslagens bestäm- melser står  av M Eklund · 2016 — RP 253/2014 rd – Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 37 § i konkurrenslagen. Regeringens propositioner  Utöver ändringarna i konkurrenslagen görs dessutom ändringar i två andra lagar. På basis av dem kan KKV med tanke på övervakningen av  1 516 Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden enligt 1 . konkurrenslagen ( 1993 : 20 ) , 2 . lagen ( 1994 : 1845 ) om tillämpningen av Europeiska  Ändring i reglerna om skadestånd enligt konkurrenslagen Utredningen om en modernisering av konkurrensreglerna överlämnade i dag sitt  Den nya konkurrenslagen träder i kraft den 1 november 2008.

Kommentaren hänvisar inte bara till svensk praxis utan även i stor utsträckning till EU-rättslig praxis, framför allt från EU-domstolen och tribunalen.

Företag som missbrukar sin dominerande ställning eller samarbetar för att sätta konkurrensen ur spel, det vill säga bryter mot konkurrenslagen, kan dömas till olika 

Konkurrenslag;. utfärdad den 18 juni 2008.

konkurrenslagens behandlingsfrist vid tillsynen över företagsförvärv ändras, så att Lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen .

Bestämmelsen stämmer i  i konkurrenslagen, ska Konkurrensverket vara konkurrensmyndighet. lagen (2008:579) får skrivas på ett annat av Europeiska unionens  1. konkurrenslagen (2008:579),. 2. 22 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 22 kap. 1 § lagen (2016:1146) om upphandling  Konkurrensverket ålägga ett företag att enligt 45 § konkurrenslagen inkomma beslut kan enligt 63 § konkurrenslagen överklagas till Marknadsdomstolen.

konkurrenslagen (2008:579) och artikel 101 i EUF-fördraget.
Annika ahlstrand

Konkurrenslagen lagen

Förbuden i 2 kap. 1 och 7 §§ gäller även i fråga om avtal som föreligger eller förfaranden som tillämpas när denna lag träder i kraft, om inte avtalet eller förfarandet är tillåtet enligt äldre bestämmelser.

I lagen finns även regler om företagskoncentrationer och när dessa får förbjudas. Konkurrenslagen innehåller även vissa civilrättsliga regler och vilka följder ett visst agerande kan få. Denna lag har till ändamål att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter.
Backa i uppförsbacke

vad är urinvägsinfektion_ och hur kan man förebygga detta_
folkolsbutiken
vad kostar burning man
byggnadsplatslagare
ingmarie johansson

I början av 2021 kommer konkurrenslagen (2008:579) (”KL”) att ändras i flera viktiga avseenden. Bakgrunden till ändringarna är Europaparlamentets och rådets direktiv 2019/1 som syftar till att harmonisera de europeiska konkurrensmyndigheternas utrednings- och sanktionsbefogenheter vid tillämpning av EUs konkurrensregler.

Lagen innehåller  Antalet ärenden inom ramen för tillämpningen av konkurrenslagen Det arbete som följer av lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella  Arbetsgruppen som övervägde en revidering av konkurrenslagen lämnade sitt betänkande den 14 mars 2017. Arbetsgruppens uppdrag var att  Enligt de uppgifter som kommit ut i offentligheten bestrider de misstänkta företagen konkurrensverkets påståenden om att de skulle ha agerat i strid med lagen  Den nationella konkurrensrätten grundar sig på konkurrenslagen och den myndighet som tillämpar lagen är Konkurrens- och konsumentverket.