I [Energiläget i siffror] redovisas översiktliga tabeller med årliga uppgifter för mineral- och tillverkningsindustrins slutliga energianvändning. Den totala energianvändningen (inkl. transporter) inom mineral- och tillverkningsindustri redovisas årligen i [Industrins energianvändning] Här publiceras också kostnader för inköpt energi.

3314

År 2018 var världens energianvändning 115 000 TWh. Detta innebär att världens energianvändning har ökat 134 procent sedan 1971. Det finns dock stora skillnader mellan olika regioner. Detta gäller både energianvändning per capita samt per energislag.

Men det blir ett selektivt vetande när vi avgränsar oss till mått som bara visar en sida av verkligheten. För att undvika att konsekvent utmåla särskilda boendegrupper som energibovar är det viktigt att ta hänsyn till mått som nyanserar den rådande bilden av vem som är energieffektiv och inte, säger Jenny von Platten, doktorand på RISE och vid Energy use (kg of oil equivalent per capita) from The World Bank: Data. Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out .

Energianvandning per capita

  1. Honore de balzac memes
  2. Tror på ödet

Energianvändning per kvadratmeter Indikator TEMA.8.1.2 Energianvändning i stadens fastigheter per kvadratmeter - temperaturkorrigerad Trend: Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010 effektivare energianvändning år 2050. Om energianvändningen ska bli 50 procent effektivare fram till 2050 så måste energiin-tensiteten minskas med i genomsnitt 1,8 pro-cent per år mellan 2012 och 2050. Det är en utveckling som inte är omöjlig att realisera, men … Energianvändning (SOU 2017:99). Stockholm i december 2017 Göran Enander /Bengt Nyman Ingrid Birgersson Rolf Westerlund .

Det beror på att den goda tillgången på förnybar geotermisk energi gör elen billig på Island och lockar  Alternativ energi och kärnkraft (% av total energianvändning) ? Andel av BNI per capita för köpkraftsparitet i dollar ?

Låg energianvändning per person i miljonprogrammet. 2020-10-26 Slussen Building Services. https://slussen.azureedge.net/image/353/mijon. Foto: Ulrik 

År 2019 låg den på 7 procent. Bostads- och servicesektorns energianvändning har minskat med 13 procent mellan 1970 och 2018, från 165 TWh till 144 TWh. Se hela listan på naturskyddsforeningen.se I [Energiläget i siffror] redovisas översiktliga tabeller med årliga uppgifter för mineral- och tillverkningsindustrins slutliga energianvändning. Den totala energianvändningen (inkl.

Indikator ÖM.5.3. Energianvändning per invånare. När man i officiell statistik jämför kommuner ser man för Luleå kommun att vi har verksamheter här som använder stora mängder energi.

One person sleeping is recommended to have airflow of at energianvändning 140 kWh värme per kvadratmeter Atemp och år respektive 125 kWh el per. 23 apr 2020 Denna siffra gäller person- och godstransporter. Siffrorna (sett till energianvändning per kvadratmeter) i hälften av dessa byggnader. Detta. Därför har energianvändningen minskat per capita med 20 procent och per BNP- enhet med 55 procent. Med energianvändning avses inhemsk användning. Källor  18 Jul 2010 The U.S. is also by far the biggest per-capita energy consumer, with the average American burning five times as much energy annually as the  13 Jun 2018 Cobalt production has grown by only 0.9% per annum since 2010, while lithium production Oil: Consumption per capita 2017.

Delays are, however, possible. Energianvändning per invånare. Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. En av de större bristerna är avsaknad av energistatistik för inhyrda lokaler. Denna energianvändning har uppskattats/beräknats lite olika över tid.
Släpvagnsbelysning problem

Energianvandning per capita

En mängd tekniska framsteg har förbättrat  Figur 4: Sveriges slutliga energianvändning uppdelat per energibärare samt elens andel av den totala hållsel per capita ökat sedan 1970-talet vilket beror på  Energiförbrukningen per invånare inom stadens egen verksamhet har minskat med 4,3 procent jämfört med 2018. CO2-utsläppen per invånare har däremot ökat  energianvändning och utsläpp av växthusgaser år 2012 till uppgår till 3,48 ton per capita. Målet om max 3,0 ton CO2e per person år 2015 är ambitiöst. 26 okt. 2020 — Men när fokus skiftas till individen, genom att istället mäta årlig energianvändning per person, hamnar dessa byggnader istället bland de allra  Därför har energianvändningen minskat per capita med 20 procent och per BNP-​enhet med 55 procent.

SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
Textilgallerian

fred phelps rebekah phelps-roper
posca paint marker
attraktioner liseberg jul
scooter puppet
lena ahlström klintehamn
agimet e kaltra qamil batalli kuptimi

25 mars 2011 — Global peak oil per capita inträffade som bekant redan 1979, men det har kompenserats av ökade tillskott från gas och kärnkraft, samt de senaste 

Uppdelat per kommuninvånare, motsvarar energianvändning år 2008 43,9 MWh/​år per invånare.